سدگلابر(شهرستان ایجرود)

 اینجانب بر اثر کنجکاوی بر روی تخته سنگ جهت دیدن سد رفته بودم که دوستان عکسم را شکار کرده اند و  بااسرار زیاد به وبلاگ زده اند.(خرده نگیرید).

 

 همنوردم اقای اصغر محمدی هستند که پشت به سد ایستاده اند.

 

 دیواره غربی سد می باشد.

 

 درکنار دیواره سد بنده به اتفاق همنوردان التماس خدای وفرهاد اسکندری می باشند.

 

 این سد در فاصله 55کیلومتری مرکز استان می باشد.

 

 وهمچنین 17کیلومتری شهرستان ایجرود و3کیلومتری روستای گلابر می باشد.

 

 این صخره جون می دهد برای صخره نوردی درداخل سد.

 

 اهلش هستی بیا بریم این سد را دور بزنیم .

 

 کنجکاوی پیر مرد.

  

 کوهنوردان دریا دل زنجانی.

 

 از پی 82متر ارتفاع دارد.طول تاج اش 247متر می باشد.116میلیون مترمکعب آب می گیرد.

تاریخ بازدید11/1/1390

/ 1 نظر / 24 بازدید
سیداسماعیل موسویان

واقعاخسته نباشیدپیرمردهای جوان دل