گزارش تصویری دوشاخ (قرااول داغی)

نمای از دوشاخ

شاخ سمت راست

شاخ سمت چپ

امان از این دستگاه به گفته یکی از اهالی از روستای زرنان تا خود دوشاخ بنا دارند جاده بکشند یعنی تخریبی دیگراز طبیعت بی دفاع وبی تفاوتی مسئولین !؟

نوعی دیگر از تخریب

نمونه های از رویش گیاهی در منطقه که محکوم به مرگ هستند

عکسی در کنار برف چال

کوهپیمایی مسیر اما با دلی پر

/ 0 نظر / 123 بازدید