گزارش دومین پیمایش نئور به سوباتان 90

ابتدای حرکت مسیر

نمونه ای از اوبا محل نگهداری احشام

اعضای نه نفره گروه 1-غلامعلی بهرامخانی-2یعقوب اسفنده3-مجید عینی4-مهدی مهاجری5-ناصر زمانی6-اکبررحیمی7-مهردادآذری8-محمود محمدی9-یوسف سعیدی تاریخ پیمایش17/6/90

نشانه خوبی برای نشان گذاری مسیر

پیمایش در یک روز مه آلود

نمونه چند قارچ

نمونه ای از چند گلسنگ زیبا ودیدنی

دو نفر از همنوردان که باران نیز در حال باریدن بود (عجب صفای داشت)

عکسی از خودم

عکسی با پشت اندازی دیدنی

چند عکس رویای دل انگیز از منطقه مه آلود

تقدیم به بازدید کننده کان محترم

/ 0 نظر / 50 بازدید