آبشارسیمک

این ابشار طوری از شکاف جاری است که به ان صورت دیده نمی شود مگر کمی کنجکاو باشی

دیوارههای با عظمت دره

بعلت سردی هوا در داخل دره هنوز هم قندیل دیده می شود

متاسفانه ابعهت دیواره چنان منو مجذوب خودش نمود بنده بطورکامل فراموش کردم عکس پانورمای بیاندازم

سدی هم در پایین دست ابشار ایجاد نموده اندکه بنوبه خود قابل تحسین است.

/ 0 نظر / 24 بازدید