گزارش تصویری منطقه لاله های واژگون مهاباد

خوش آمد گویی یکی از اعضای انجمن کوهنوردی مهاباد

دریاچه سد مهاباد

بعد از طی حدود 36کیلومترراه جاده مهاباد به (نقده وپیرانشهر) به سراهی روستای لیک بین می رسیم.

سپس طی حدود 5کیلومتر راه خاکی به منطقه سرشاخان می رسیم

تعدای ازهمنوردان تا محل شب مانی پیاده وتعدادی نیز سوار تراکتور شده مسیر را طی نمودند

 

شاخ گوزنی که زمانی چراگاهش بوده

حرکت منظم همنوردان

عبور از رودخونه البته در دومین روز

مشاهده اولین گل لاله واژگون که برای ما خیلی جذاب ودیدنی بود

دورنمای قله مصطفی بیک وعکس بنده

مدیر باشگاه دوچرخه سواری اورست زنجان وعکاس طبیعت

شروع دیدنی ترین گل های لاله های واژگون

اقا نعمت مسول گروه دامون واز پیشکسوتان کوهنوردی زنجان وفاتح 16قله خارج از کشور

حسین اقااز کوهنوردان با سابقه زنجانی وفاتح چندین قله خارج از کشور وتصویربردار گروه

اقا مسعودواقای الماسی از کوهنوردان نامی استان وعاشق دوچرخه سواری کوهستا ن وموتورسواری در کوهستان

بهشت لاله ها

الماسی عزیز

خانم دکتر واقا مهندس باتفاق مادر دبیربازنشسته از عاشقان کوهستان

پیرکوهستان

اقابهمن از کوهنوردان نامی استان

صعود به قله مصطفی بیک

ابشار دیدنی در بین مسیر

نوش جرعه آب از یکی چشمه های بین مسیر

/ 0 نظر / 102 بازدید