# جنگل

گزارش تصویری کوهپیمایی کماله -اورامانات -ناوه- هجیج

صرف صبحانه با نون های محلی مسیرکوهپیمایی ما شامل کماله-بنل-شیردره-دره بیان-گولی ریثه-سراجگاه-اورامانات تخت-ناوه-هجیج طی دوروز کوهپیمایی باهوای بارانی ونیمه بارانی       معمارى اورامانات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 120 بازدید