سنبله

در مورخه هشتم فرودین به دعوت همنورد وهمرکاب دوست بسیار ارجمندم اقای رسولی برنامه را دونفره شروع کردیم ودر بین مسیر خانم منزوی نیز به ماملحق شدوسه نفری قله سنبله را صعود نمودیم ویک روز فاصله مجددا برنامه همان سنبله تکرارشد با این تفاوت دوستان گرامی اقایان محسن اسکندری-علی جوزی-باقر حسنلووحیدری به ماملحق شدند.وششنفری صعود نمودیم

/ 0 نظر / 42 بازدید