رکابزنی رفت وبرگشت به سلطانیه

سراهی نیماور

سراهی گوزلدره

امام زاده ام البنین

مدرسه شکراباد

مزارشهدای سلطانیه

بازدیداز بنای تاریخی چلب اوغلی

دورنمای ملا حسن کاشی متاسفانه بعلت کم کاری میراث فرهنگی مدتی است تعطیل شده است .اقای مدیرکل بفرما همایش گردشگری باحضور غیرعلاقمندان برگذر کن!!؟

/ 0 نظر / 46 بازدید