2گزارشرکابزنی روز سوم در قشم

متاسفانه در بین راه کسی نبود بپرسیم برای چه منظوری این بشکه ها را این جوری چیدند.

مسیرراه نمکدان هم خیلی دیدنی است احجام های مختلفی نمایان است

انهم دوچرخه سواران ما خدائی- صفرخانی-عبادی بنده هم عکاس

به منطقه نمکدان رسیدیم حدود23کیلومتر رکاب زدیم

 


کوه نمکی با چشم اندازی دیدنی

درورودی غار وبنر یادبود برنامه بمناسبت گرامیداشت 22بمهن

این هم عکسی از بنده که دوستان لطف کشیدند انداختند

جوی نمکی

قندیلهای نمکی در اشکال مختلف ورنگهای مختلف

حدود یک ربع رفتیم به انتهای غار رسیدیم ولی موقع خروج یک گروه بازدید کننده را دیدیم راهنمایشان قشمی بود توضیحاتی دادند وگفتند طولانیترین غار نمکی ایران است ولی غارنوردان می تونند برن ما هم همینقدر بسند کردیم وبرگشتیم

 

خروج از منطقه نمکدان البته دستشوئی وچند الونک هم در وردی مهیا شده است.ودوتاهم الاچیق در وسط راه است جای که ماشین هم می رود.

سه کیلومتر ی رکابزده بودیم غار دستکن هم دیدیم با دیواره بلند نمکی

تاسراهی کانی خاکی است حدودا 35تا بعداز ان سه کیلومتر رکاب زدیم اسفالت هم است به یک سراهی رسیدیم.مستقیم به دوستکو می رفت سمت راست به یک سراهی دیگروسمت چپ هم اب انباروسکوی نماز ما نماز وغذا بجا اوردیم تا اینج 43کیلومتر از صبح رکاب زده ایم منتها بیشتریش خاکی بوده است .راه افتادیم بطرف سراهی بعدی که مارا به مقصد باسعیدو می رساند

در مسیر احجام دینی چشمگیری است که انسان را به شگفتی وا می گذارد کمی کنجاو شدیم از مسیر خارج شدیم جهت تماشا وعکس انداختندوسپس ادامه میسر به سراهی رسیدیم سمت راست بطرف قشم وچاهو وسمت چپ بطرف باسعیدو بادتندی از جلو می وزید ویک سربالای نفس گیر هم داشتیم

در مسیر راه احجام با اشکالهای مختلف

ابتدای ورود به باسعیدو


حدود 60کیلومتر رکابزده بودیم به باسعیدو رسیدیم در یک سوپرمارکت نگه داشتیم حسابی از خود پذیرائی کردیم یک اکیپ دوچرخه سوار با حدود 20نفر خارج می شد از باسعیدو خوش وبش هم با اونها موقع رکابزنی کردیم وهمچنین یک تکسوار نیز دیدیم با اون هم سلام وعلیکی کردیم

بطرف بندر کشتیرانی راه افتادیم

اولین بازدید مان قبرستان پرتغالیها بود

این هم مدرسه پرتغالیها است البته مابین اینها یک امازاده هم است فاتحه ای هم در انجا قرائت کردیم

اینهم نمای دیدنی سنگهای ساحل باسعیدو

 

هر طرف قشم بریم اب نیلگون خلیج همیشه فارس نمایان است وبا افتخار چند عکس یادگاری انداختیم

این هم باقیمانده پاسگاه انگلیسها است کلی رکاب زدیدیم در محوطه یک اتوبوس هم  از اصفهان امده بودند برگشتیم کدخدای ده یک اطاق در کنار مسجد ده به ما داد شب را در انجا استراحت کردیم البته با تنی خسته تر از دوروز پیش جمعا73کیلومتر امروزاسفالت وخاکی رکاب زده بویم باسعیدوحدودا با قشم 128کیلومتر فاصله دارد.البته بعلت دوری مسافت کمی وسایل خوراکی گرون است .

/ 1 نظر / 41 بازدید
علمی تات

وبلاک قشنگی داری به وبلاک من هم سر بزن www.mssr.persianblog.ir