گزارش تصویری سوهابه لوندویل

 

اجرای برنامه از ارتفاع 1760 متری تا صفر درجه  بدون شک یکی از مهیج ترین و ماجراجویانه ترین گلگشت در جنگل یا باصطلاح جنگل نوردی است ، طبق تقویم ورزشی گروه در تاریخ 30-6-91 ساعت 5.50 دقیقه صبح از زنجان به طرف استان اردبیل حرکت کرده و صبحانه را در داخل مینی بوس خوردیم  و باگذشتن ازسراهی سرچم و عبور ازجاده پرپیچ خم وگذشتن از پل وچندین تونل به اردبیل می رسیم وعبور از پلیس راه به سراهی آبی بیگلو مرسیم .از سراهی تا روستای سوها 40کیلومتر است با مینی بوس طی می کنیم .ارتفاع سوها1475متر از سطح دریا می باشد.وراه را ادامه داده بعد از مدتی به  سد بندلیک ( سد سوها ) که یک جاده خاکی به طول 7 کیلو متر را طی کردیم ودر ساعت 12:50دقیقه به سد رسیدیم ، ارتفاع 1765متر می باشد.بعد از خوردن نهار آماده شدیم برای رفتن  و از اینجا به بعد مسیر جنگل شروع می شد از بخت ما هوا کاملا مه آلود  بود و دید را مشکل کرده ولی حس ماجراجویانه و علاقمندانه ما به طبیعت خودش به هیجان برنامه می افزود و در ساعت  13:55 دقیقه حرکت را آغاز کردیم بعد از گذر ازمرتع ترین نقطه مسیر ،وارد جنگل با درخچه های کوتاه و انبوه شدیم  هوای مه آ لود سرعت ما را کمی کندمی کرد مسیر را با یک راه پاکوپ ادامه دادیم  بعداز طی مسافت حدود سه کیلو متر به اولین چشمه آبرسیدیم ارتفاع 1720متر بود  و بعد آن مسیر طی کرده به سنگ عروس رسیدیم .در مسیر ما مناطقی بود که درختان توسط قاچاقچیان برای درست کردن ذغال قطع شده بود و درخت های سوخته شده به چشم می خورد که دوستداران طبیعت را ناراحت می کردبعلت مه آلود بودن هوا ما مسیر رااشتباهی رفتیم همان طوری که مسیررا ادامه می دادیم  یکدفعه یک نفر از ذغال سوزان را دیدیم  با وجودیکه ناراحت بودیم مسیر را از او پرسدیم و ما را راهنمایی کرد به طرف باغ رشید و راه را ادامه داده و با گذشتن از باغ رشید به ارتفاعات کمی

 ملایم رسیدیم ورفته رفته هوا صافتر می شدوچشم مان به مناظر بدیهی می خورد.والحق چشم انداز دیدنی منطقه ادمی را انگشت به دهان می کرد.

 

 در این جا مسیر متمال به سمت راست راه که سرازیری بود ادامه داده به آبشار 30 متری رسیدیم و با عبور از رودخانه به سمت تقریبا بالا مسیر را ادامه داده و دوباره سرازیرشدیم و به طرف خونه ها رفته در این موقع آفتاب غروب کرده بود

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 76 بازدید