گلگشت خانوادگی به تبریز

مجتمع ورزشی صدرا محل اقامتمان

با توجه باینکه هوا در اسفندحدود 10درجه بود ابشاریخ نبسته بود

دیداری از دهکده توریستی کندوان

عکسی از محمدزاده با پسرش

ژستی از خودم در کنار درب ورودی مجتمع صدرا

بنده باتفاق خدایی

/ 0 نظر / 65 بازدید