کجور به ملاکلا

شاخه درخت زرشک

متاسفانه نمی دونم اسمش را

عکس یادگاری همنوردان اسکندری-حسینی-مجتهدی-موسوی-خدای-نجفی-محمدزاده

بنده هم عکاس باشی رحیمی وسرپرست گروه

قارچ های سنگی درختی

متاسفانه یک بلای به جون این درختان جنگلی شده که می بایست چاره اندیشید

انگار موریانه داخل درختانرا خالی می کند

موسوی

کسی اگر اسم این ابشاررا بلداست برما منت گذاشته در نظرخواهی بنویسد

البته این دوعکس هرکدام نصف ابشار است فکرکنم از لاتون هم بلندتر است

حسینی

اسکندری

ابشار دوم کجور

خدای

محمدزاده

رحیمی

عبوراز رودخونه

سومین ابشار

نجفی

 هدیه به بازدیدکننده گان ونظر دهنده گان .اجرای برنامه8-6-91

/ 0 نظر / 68 بازدید