گزارش کجور به سی سنگان

 یکی از ارتفاعات جاده چالوس

پشت سد امیر کبیر

یکی از هزار پیچهای جاده چالوس

دور اتش شبانه

شروع ده ها جلوه خدا دادی به بشر

این برنامه باشرکت یانزده نفر طبیعت دوست 1-فرهاداسکندری2-زین العابدین نقدیان3-

علیرضا نقدیان4-محمدرضا نقدیان5-مرتضی نقدیان6-اصغرمحمدی7-یعقوب اسفنده8-رضارنگرز9-سروش بهلولی10-احمد رحیمی11-اکبررحیمی طی 7ساعت این مسیرراپیمودیم

/ 0 نظر / 128 بازدید