گزارش تصویری سندستان-ولی اباد

پل جاده شروع برنامه

اولین آبشار عکسی از خودم

دومین ابشار

عکسی در کنار سومین ابشار

خلاصه این مسیر پر ار آبشاراست دره (کاسالو چایی)

عبوراز دره

بطرف چشمه سندستان

شیروان اوباسی

جای دوستان خالی در کنارگلهای الاله

غرق تماشا

بطرف روستای تازه کند

 

سرازیری باکمی مشکل

طبیعت منطقه تازه کند

نمای یکی از قله های مشرف به دره

عکس روستای تازه کند

جاده تازه کند به ولی آباد

دورنمای جاده خاکی ولی اباد

طبیعت ولی آباد

این هم عکسی از سید بزرگوار عقب دار گروه

خودتان نظر بدهید

 

این هم عکسی از دو همنورد قیداری

خیلی نامردید منو جا گذاشتیدعصبانی

/ 0 نظر / 48 بازدید