گزارش تصویری مسیر پیمایش الموت به تنکابن

 دورنمای از کوه قلعه حسن صباح

 در حال صعود به قلعه

بنده به اتفاق اقایان عبدی -قدری-رحمانی

یار بندر عباسی صفری زاده اضافه شده

 اولین ابشار بلند مسیر

 جمعی از یاران

کاراوانسرای خلعت بری زیر پای قلل نرگس ها

اقای سرایداری به اتفاق دوستان

 

دشت گل وگیاه

 

 عکس یادگاری نفرات تهرانی

دومیت ابشار

 سومین ابشار

 عبورازصخره

 اقای محاسنی

 چهارمین ابشار

 دل نوازی

پنجمین ابشار

 عبوراز گرده

 

 اهدا کلاه توسط اقای قدیری به این اقاپسر ناز

 همیاران

 گردنه پر پیچ مسیر

 قلل مشرف به جاده

 

 شاید هشتمین ابشار باشد از چندتایش عکس نیانداختم

 قهوه خانه رسولی

سرپرست برنامه اقای قنبرپور باتفاق دوستان

اخرین عکس یادگاری همنوردان

 

 هنرنمای یاربندرعباسی صفری زاده بدرود.

 

 

/ 0 نظر / 75 بازدید