ارتفاعات قلل گاوازنگ

راه میان قله وانواع درخت در دامنه های کوهستان گاوازنگ

سنبله از منظره سد

دکل مخابراتی (بایندر) از کوه های جنوبی زنجان از بالای گاوازنگ

این رشته کوه ها هم از کوه های جنوبی زنجان از بالای گاوازنگ

عکس ماکرو

قله دوشاخ(قراول داغی)از بالای گاوازنگ

 

قله ای قیه سی از بالای گاوازنگ

قله فرعی وسنبله از بالای گاوازنگ

منطقه تمرینی گایت سواری از بالای گاوازنگ

دست آدمیزاد دردنکند با این کار خدا پسندانه

درختچه های بالای گاوازنگ

نمای جنوبی سنبله از روی پست دوچرخه سواری

/ 0 نظر / 191 بازدید