قیزقالاسی

این پل معروف به پلدختر می باشدکه روی رودخانه قزل اوزن زده شده است.

نمای ازکوه که قیز قالاسی بناشده است

صعود یکی از قله های مشرف به قلعه

عکسی از خودم

صخر ه ای که قلعه در آن بنا شده است

یکی از ورودیهای قلعه می باشد

نمای شرقی کوه

ارتفاعات مشرف به دره

نمای دیگر قلعه

صعود دومین قله مشرف به قلعه

یکی دیگر از دره ها

دورنمای قلل

دورنمای دیواره های قلعه که بخوبی راه دستیابی مسدود شده

رودخانه قزل اوزن

/ 0 نظر / 40 بازدید