گزارش تصویری آب بر به قلعه رودخان

اقایان خطیبی واحمدی عقب داران گروه بودند

نقطه آغازگر ما منطقه دیزاب جمال آبادبودکه ماراه مالروراانتخاب نمودیم عکسی هم در انتهای سربالای انداختیم

راه ماراست می باشد اباهای شیروانی می ماند دست چپ

میدان اسبدوانی می رسیم

 

این سنگ علامت خوبی است راه از چپ آن می گذرد

سه تن از همنوردان ندرلو-نجفی-مطلبی

دومین روز بعداز دایله سر

بعدازسیراب شدند عکسی به یادگار می گیریم

کوهی که لباس سبزپوشیده

چهارهمنورد در منطقه دایله سرمحل مناسبی برای شب مانی

منطقه دایله سر

اگر اشتباه نکنم کو توکتوکیااست

عکسی در مته خانی به یادبود می گیریم

تک درخت در وسط چمن مته خانی

 

عکسی از خودم اغازجنگل نوردی

چه باصفا بود

تابلوی طبیعت

چشمت به این مکان می افتد خوشحال مشوی

قلعه رودخان بنای مستحکم حاکمان گیلان

شاه نشین قلعه

پله های که میراث فرهنگی درست کرده

نمای چوبی خونه های امام زاده ابراهیم

این هم یکی دیگر اکثرا چهار طبقه درست شده اند

شالیکاری در حاشیه سفید رود

نمای سد

تعدای از دکل های نیروگاه بادی

کوهای رنگی منطقه طارم

جاده پرپیچ طارم

وقتی به اخر می رسی یک نفس راحت می کشی

/ 0 نظر / 104 بازدید