هشدرخان

 

این دو عدد عکس پانورما توسط عکاس هنرمند مرتضی نقدیان با گرفتن چندین عکس

گرفته شده است.

تعدای از ابشارهارا نتوانستم بریم ولی در گزارش قبلی بنام گزارش امام در وبلاگ

موجوداست در صورت تمایل می توانید باز دید فرمائید .بدرود

/ 0 نظر / 25 بازدید