چهل چشمه(91)تصویری

کوه چهل چشمه مابین شهرهای دیواندره-سقز-مریوان دراستان کردستان قرار دارد

چندین مسیر وجوددارد ولی در روستای بست پناهگاه مناسبی احداث شده است

ازاین روستا نیز حداقل 4مسیر برای دستیابی به قله می باشد

منطقه پراست از انواع گل های رنگی وگیاهان دارویی

مسیری که ما انتخاب کردم از کنار دومین ابراه منتهی به روستا بود

دراین مسیر چندین ابشار دیدنی به چشم می خورد

برف ها در حال ذوب شدن هستند

کل زمان رفت وبرگشت به قله 11/30طول کشید.

مارمولک دیدنی به رنگ سبز

عبور ازروی برف چال قله

چندین عکس دیدنی از بالای قله 3178متری

حلقه بر سرچشمه رودخونه قزل اوزن

بخش کشاورزی در این منطقه فعالیت خوبی دارد بطوریکه حتی به ارتفاعات کو هها هم کشیده شده است

دربین راه سری هم به غار دیدنی کرفتو زدیم

اعضای گروه 1-اکبررحیمی سرپرست وعکاس2-مهدی رضای3-روح اله گنج خانلو4-علیرضا ذلفی5-محرمعلی خدابنده لو6-تقی عباسی 7-فرهاداسکندری8-حمزه علی ندرلو9-سیدجلیل موسوی10-جعفرصادقی11-قاسم محمدزاده12-علی کریمی13-حاج حسن موسوی راننده برنامه سه روزه از مورخه27/2لغایت29/2/91

/ 0 نظر / 176 بازدید