سنبله وایی قیه سی94

در حال صعود به سنبله

بالای قله سنبله

 

مکان یادبود مرحوم زمانی در مسیر سنبله

جلوس اقای رسولیدر بالای ای قیه سی

حلقه در مسیر گیلاس خوران

درختان زیر چشمه ای لان داغی

جلوی اقای جوزی برتخت گیلاس خوران

سرازیر شدن به پایین دشت

احساسات در بالای ای قیه سی

/ 0 نظر / 90 بازدید