گزارش ابشارهای ریزه خوران

 

آبشخور بعداز10 دقیقه کوه پیمای

شاخه ای از درخت زالزالک

متاسفانه نمی دانیم اسم این دودرخت  چی هست

یکی از دره های مشرف

بستر رودخانه ابشار

بفرماید صبحانه

 

در مسیر ابشار

دومین ابشار

ورودی در بند ابشار

سومین ابشار

اسم این درختتو نمی دانم

غرق در تماشای طبیعت

یکی از دیواره های طبیعت در حاشیه رودخانه

حوضچه اولین ابشار

پنجه خرس قهوه ای

امداد پدر به پسر

راه برگشت از ابشار

چرای بی رویه گاو در کوه

لعنت برکسی که این اتش سوزی را انداخته حیف ازاین طبیعت

جوجه کفترچاهی

امتداد دره

عکسی از خودم در حال عبور بطرف ابشار در بند

داخل دربند با دبواره های بلند

ابشار اصلی در دل در بند

خواستن توانستن است

این هم اقا مرتضی

عکس یادگاری در بالای ابشار دوم

عکسی از اقای اسفنده وعینی در کنار ابشار اصلی

تاریخ بازدیداسامی اعضای گروه1-فرهاداسکندری2-فرشاداسکندری3-علی حسنی4-زین العابدین نقدیان5-مرتضی نقدیان6-مجیدعینی7-یعقوب اسغنده8-علی نجفی9-اکبررحیمی15/6/90

/ 0 نظر / 74 بازدید