گزارش ارتفاعات قمچقای به گلابر وکشف غار

دورنمای کوه قمچقای از طرف شرق

عکسی هم از خودم

رودخونه شورچای

صعودبه بلندای کوه

دره مشرف به رودخونه

پنجره کوهستان

جنگل از درختان تبریزی

دهانه وردی غار کشف شده

چند عکس از درون غار جدید

این غار با مشاهده اولیه ما چهار راه از بالای ارتفاعات بصورت عمودی دارد که می بایست دقیقا شناسای گردد به احتمال زیادراه وردی دیگری هم دارد.بازدیدکننده گان ا

-یعقوب اسفنده 2-اصغر محمدی 3-التماس خدای 4-رضا رنگرز 5-رحمان اقایاری 6-اکبررحیمی در مورخه 11/9/90صورت گرفته است.

/ 0 نظر / 44 بازدید