گزارش تصویری کلاغ لانه والوند همدان

 

این کتیبه ها یادگاران نیاکانمان هستند

پائین دشت آبشار

آبشار به ارتفاع 10متر

عکسهای دسته جمعی در مکانهای مختلف مسیر

تخت نادر

دورنمای قله کلاغ لانه با پناهگاه

بالای کلاغ لانه

عکسی از خودم در بالای کلاغ لانه در قله فرعی

مسیر صعود به کلاغ لانه

دورنمای الوند از بالای کلاغ لانه

عکسی در صخره کلاغ لانه

عکسی در کنار آخرین پناهگاه

نمای از سنگهای الوند

زندگی در بالای الوند

بالای الوند

 

صخره الوندو عکسهای دیدنی همنوردان

کوهنورد دلی مثل سنگ داشته باشد در برابر نامولایمات روزگار

/ 0 نظر / 37 بازدید