گزارش تصویری ابشار تودارک

مسیررفتو دوباره برگشتیم به کلاچای با دو گردنهای سخت حدود45کلیومتری رکابزده بودیم

به سمت رامسر ادامه مسیر دادیم.بعداز پشت سر گذشتن شهرهای قاسم اباد-چابکسر-رامسردر یکی از پارکهای ساحلی که تاااینجا95کیلومتر رکاب زده بودیم ناهاررا خوردیم سپس مختصر استرحتی پا به رکاب شدیم به پل شیرود رسیدیم117کیلومترباکمی استراحت وگرفتن اطلاعات لازم حرکت دوباره اغاز شد.

از اینجا تاابشار 35کیلومتر است 21خاکی ومابقی اسفالت  .با پشت سر گذشتن دوسراهی به لشتو رسیدیم با تهیه کمی مایحتاج اسرار بر ادامه داشتیم به روستای تودارک رسیدیم خیلی خوشحال شدیم دوباره اطلاعات گرفتیم مابقی راه که خاکی بود بریم اولین پنجر توقف کردیم132kطی کرده بودیم افتاب هم غروب کرد.برگشتیم به لشتو

در این مسجد با همکاری یکی از امنائ جای گرفتیم .

با طلوع صبح حرکت سومین روز ما به سمت ابشار اغاز شد.بعداز پشت سر گذشتن اول سر جنگلبانی به اولین ابشار که در 5kمتری است رسیدیم .یک قهوه خونه هم بود در کنار ش ولی بسته بود.بعد از گرفتن چند عکس یادگاری با بد وبستونهای راهرا ادامه دادیم 17kبه یک سراهی رسیدیم سمت را ست ابشاراست .

در مسیرچندکارگاه زنبورداری دیدیم

بعداز 22kمتر رکابزنی به ابشار دیدنی تقریبا به ارتفاع65متری رسیدیم ابه کمی داشت ولی واقعا دیدنی بود اب بصورت پودر به زمین می رسیدیم ماهم از خداخواسته حسابی در زیر ابشار خیس شدیم وده ها عکس یادگاری گرفتیم وخدارا شاکر شدیم که به ما قدرت داده که تا به اینجا رکاب بزنیم.هر کدام از بچه ها دعای را زمزمه می کرد.چون این جور مسیر ها برای ما که میانگین سن ما55بود سخت است ضمن اینکه هر کدام ما در صدی از سلامتیمونورا در جنگ از دست دادیم در بین ما قطع پا هم بودوالحمداله سرحال وخوشنودهستیم .هزاران بار شکر خدارا.

امروز وقت ما تمام می شد ما می بایست تاشب خودمونو رابه لنگرود برسانم تا فرداساعت 6و5نیم صبح راهی زنجان شویم بنابر راه سختی را در پیشرو راداریم باید تلاش بیشتری کنیم .راه رفت ودوباره برگشتیم به همان پل شیرودی رسیدیم خیال مون کمی راحت شده بود چون تا انتهای میسر کفی است .ساعت 2بعداز ظهر بود در یکی از ساحل های دریاجای گرفتیم با کمی  اب تنی سرحال امودیم ناهار ونماز با کمی استراحت به سمت پایان خط حرکت کردیم نزدیکیهای کلاچای افتاب غروب کرد ولی ما همچنان پادر رکاب بودیم در بین راه هم کمی بارون بارید ولی الحمداله ساعت 9و10دقیقه شب به لنگرود رسیدیم.پایان برنامه از ابشار تا اینجا132kرکاب زدیدیم وطی برنامه سه روزه جمعا356k(بااحتساب مسیرهای متفرقه -سربالای -خاکی وپیاده)استراحت جانانه ای شبانه در چادرکردیم وفردای صبح هم با جای دادن دوچرخه ها در جعبه ماشین به زنجان حرکت کردیم وساعت 1و5به ترمینال رسیدیم البته با خواب های شیرین در داخل اوتوبوس.باز خدارا شکر گزارهستیم .خداحافظ همگی تا برنامه بعد

 

/ 0 نظر / 93 بازدید