ای لان داغی زنجان

 نوعی علف داروی به اسم چریش برای پوکی استخوان مناسب است.

 اقای محمدی درکنارنمای قله

 

 سمت دیگرقله

 

 عکس پانورمااز ارتفاعات گاوازنگ

 

 عکس خودم از بالای قله

 

 زندگی دوباره

 در حال گف زدنخوشمزه

 

 

 

 

اینم شستی دیگر از خودم

/ 0 نظر / 24 بازدید