هشت درخان در بهار 91

الحمداله بوجودبارندگی امثال تا دلت بخواد توی این مسیر هشت درخان ابشار

وجوددارد جای دوستان خالی.

 

فیلمبردارمهدی رضای عکاس اینجانب اکبررحیمی

این برنامه دوروزه از روستای امام شروع کردیم تا نزدیکیهای سرخه دیزج رفتیم تاریخ

اجرای برنامه 31/1لغایت 1/2بود.

/ 0 نظر / 19 بازدید