جهان داغی

روستای خرم درق درشمال جهان داغی

طبیعت منطقه

دورنمای جهان داغی از جبهه شمالی

 اعضای شرکت کننده 1-بهرامخانی2-خدایی3-رنگرز4-اسفنده5-محمدی6-رحیمی

تاریخ 4-2-91

 

دورنمای یکی از باغ های روستای قینرجه

روستای دورمشقان درجنوب کوه جهان داغی

/ 0 نظر / 82 بازدید