ابشارویسادار

پل احداث شده ردی رودخونه که در زیر ان ابشار ویسادار می گذرد

انعکاس نور

اب ریزش ابشار از چندزاویه

اتمام زندگی این درخت

پروانه ویسادارای

چندنمونه قارچ جنگلی

راه دستری به این ابشار پراب دیدنی استان گیلان شهرستان رضوانشر شهر پره

سر17کیلومتر طی مسافت از دل جنگل دیدنی بعداز گذر از روستای ابویار نرسیده

به محل پرورش ماهی سمت چپ در دل جنگل با صدای غروش کنان به ارتفاع حدود

15متر

/ 1 نظر / 48 بازدید