تپه نور

برای شادی روح شهدا صلوات

بند عاشق نشانهای خداوند هستم

همنوردم التماس خدائی

د

همنورد دیگرم اصغر محمدی

خدمت سروران عزیز سلام عرض میکنم رحیمی

همنورد دیگرمان است ولی متاسف از اسمش

مزار شهدای گمنام

قبور شهدای گمنام

برای جان باخته گان کوهستان نیز صلوات بفرستید

چرخ آبی اگر انشااله آبی روان شود خواهد چرخد

/ 0 نظر / 41 بازدید