آبشار کبودوال در پنج کیلومتری جنوب علی‌آباد کتول در دره‌ای نسبتا عمیق و بسیار زیبا در جنگل انبوه و دیدنی کبودوال واقع شده است.