پروفایل من
اکبررحیمی
تماس با من
نویسنده (های) وبلاگ
آرشیو وبلاگ
» وبلاگ های من :: پنجشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩٦
» وبلاگ های من :: سه‌شنبه ٢۳ آذر ۱۳٩٥
» فقر فرهنگی کوجب زجر این حیوان شده :: پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٦
» امامزاده اسکندر :: جمعه ۱۸ فروردین ۱۳٩٦
» سنبله :: دوشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٦
» ای قیه سی :: چهارشنبه ٩ فروردین ۱۳٩٦
» لاله های واژگون خوانسار :: پنجشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٥
» شخصیت شناسی: همسفران :: سه‌شنبه ۱ فروردین ۱۳٩٦
» اخرین جمعه 95سنبله :: جمعه ٢٧ اسفند ۱۳٩٥
» امند :: یکشنبه ۸ فروردین ۱۳٩٥
» امند :: شنبه ٧ اسفند ۱۳٩٥
» دیدار از ارامگاه لیث :: یکشنبه ٩ اسفند ۱۳٩٤
» تکنیک های مبارزه با گرگ :: شنبه ۸ اسفند ۱۳٩٤
» پلدختر :: شنبه ۱ اسفند ۱۳٩٤
» کیف بقا ذر طبیعت :: سه‌شنبه ۱٥ دی ۱۳٩٤
» رزه خور با گروه سیمرغ :: جمعه ۱٧ مهر ۱۳٩٤
» ابشارودربندچال :: دوشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٤
» تغذیه بعداز ورزش :: شنبه ٧ شهریور ۱۳٩٤
» گاوزنگ با سیمرغ :: پنجشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٤
» ماسوله با بانک انصار :: شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٤
» گزارش تصویری پیمایش ماسوله توسط پیشکسوتان :: دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٤
» پیمایش ابشار نوده :: چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٤
» ماری به ولیس :: یکشنبه ۳ خرداد ۱۳٩٤
» گزارش ابشارزمرد :: دوشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ابشارلاتون94 :: یکشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٤
» هشدرخان با سیمرغ :: شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٤
» سنبله با دامون :: پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٤
» تازه کندبعداز باراندگی :: چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٤
» ماری به سرخ اباد :: شنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٤
» سنبله با گروه دامون :: پنجشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٤
» تازه کند :: سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٤
» سنبله با گروه سیمرغ :: یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٤
» سنبله وایی قیه سی94 :: چهارشنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩٤
» سنبله :: سه‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٤
» گلگشت خانوادگی به تبریز :: یکشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۳
» کویر مرنجاب با ایل داغی :: شنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩۳
» گزارش تصویری پیمایش ماری به ولیس :: شنبه ٢٩ آذر ۱۳٩۳
» گزارش تصویری کویر مرنجاب :: پنجشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩۳
» گزارش تصویری به چال در اخر پائیز :: دوشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩۳
» گزارش تصویری از مشهدگاه به رزوه :: یکشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩۳
» گزارش تصویری صعودبه شاهانکوه فریدونشهر :: دوشنبه ۳ آذر ۱۳٩۳
» پیمایش ابشاروزنه کمیته ورزشهای همگانی :: شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۳
» گزارش تصاویری از منطقه دواب جاده فیروزکوه :: شنبه ٥ مهر ۱۳٩۳
» گزارش تصویری بازدید از غاراسپهبد خورشید :: شنبه ٥ مهر ۱۳٩۳
» گزارش تصویری تنگه واشی :: چهارشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۳
» گزارش تصویری مسیر الموت به تنکابن :: چهارشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۳
» گزارشی تصویری از اسب ریسه وابشارخرمکش :: سه‌شنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩۳
» گزارش تصویری مسیر پیمایش الموت به تنکابن :: یکشنبه ۸ تیر ۱۳٩۳
» گزارش تصویری ابشار نوژیان لرستان :: دوشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩۳
» گزارش تصویری ابشاربیشه لرستان :: یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۳
» گزارش تصویری ابشارکربپ لرستان :: یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۳
» قلعه ارزخوران ومعدن بایچه باغ :: یکشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۳
» گزارش تصویری بندرگاه به وزنه سر :: شنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩۳
» گزارش تصویری دوشاخ :: شنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٢
» گزارش تصویری ماجار به مغول اباد :: دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٢
» گزارش تصویری بیله ورین :: سه‌شنبه ۳٠ مهر ۱۳٩٢
» گزارش تصویری گمان به ایچ :: جمعه ٢٦ مهر ۱۳٩٢
» تمرینک 2 :: سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٢
» تمرینک 1 :: دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩٢
» صعود شبانه به سندان داغی :: پنجشنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٢
» مرداب اب کنار :: شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٢
» شهرتاریخی ماسوله :: شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٢
» لمیر :: شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٢
» لاروچشمه ماسوله :: شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٢
» کگزارش تصویری کوهپیمایی میچ به جواهرده :: جمعه ٢۱ تیر ۱۳٩٢
» کجور92 :: پنجشنبه ٦ تیر ۱۳٩٢
» گزارش جنگل نوردی از سوهابه میه کومه وابشار لاتون :: یکشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٢
» گزارش تصویری کوهپیمایی کماله -اورامانات -ناوه- هجیج :: جمعه ۱٠ خرداد ۱۳٩٢
» گزارش تصویری دوشاخ (قرااول داغی) :: سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» گزارش تصویری کله سیران :: سه‌شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» گزارش تصویری منطقه سرشاخان وقله مصطفی بیک مهاباد :: سه‌شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» گزارش تصویری منطقه لاله های واژگون مهاباد :: دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
» گزارش مسیرپرچینه به تشویر :: چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٢
» شکوفه های بهاری :: سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
» گزلرش اخرین برنامه 91 چال :: دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩۱
» بلندترین ابشار زنجان :: جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱
» گزارش تصویری امام به چفتان :: شنبه ٢ دی ۱۳٩۱
» گزارش تصویری مسیر رزه خور به چال ومشهدگاه طارم :: دوشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩۱
» گزارش تصویری روستای بیله ورین :: سه‌شنبه ٩ آبان ۱۳٩۱
» گزارش تصویری سوهابه لوندویل :: سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳٩۱
» گزارش تصویری مسیر آب بر به قلعه رودخان :: یکشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۱
» کجور به ملاکلا :: دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱
» کوه سنگی مشهد :: یکشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۱
» درد سرهای عکاسی :: دوشنبه ٦ شهریور ۱۳٩۱
» موزه نادرشاه :: یکشنبه ٥ شهریور ۱۳٩۱
» ابشاربی نام ماسوله :: یکشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۱
» ابشارماسوله :: یکشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩۱
» ابشارتورشیوم :: چهارشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۱
» ابشارویسادار :: سه‌شنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩۱
» شیلاندر ماسوله زنجان :: شنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩۱
» ابشار ریوو :: سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩۱
» چشمه شفادر منطقه شاه میلرزان :: جمعه ٦ امرداد ۱۳٩۱
» شیطان کوه لاهیجان :: جمعه ٦ امرداد ۱۳٩۱
» ابشارهای حویق -زمرد :: چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱
» ابشارلونک :: یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۱
» ابشارهای جواهرده :: یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۱
» ابشارماهاران :: شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱
» کوه کیامکی :: سه‌شنبه ٦ تیر ۱۳٩۱
» قوریگل تبریز :: سه‌شنبه ٦ تیر ۱۳٩۱
» ابشار اسیاب خرابه :: دوشنبه ٥ تیر ۱۳٩۱
» ابشارشیراباد :: پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۱
» ابشارهای کبودوال علی اباد کتول :: پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۱
» ابشار رامیان :: پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۱
» قلعه مارون(ماران) :: چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩۱
» جنگل بالاتر از ابرها :: سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱
» ماری به سرخ اباد :: دوشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۱
» چهل چشمه(91)تصویری :: یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» اق داغ وخیرالمسجد :: سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» آبشارهای تازه کند :: دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» روستای بوئین :: جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» تازه کند :: پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
» جهان داغی :: چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
» هشت درخان در بهار 91 :: چهارشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» آبشارپر آب اران ابهر وخرمدره :: شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۱
» ابشارهای وزنه سر :: پنجشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩۱
» سنبل به امند :: سه‌شنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩۱
» سنبل داغی :: شنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩۱
» باله قیه(جاده طارم) :: دوشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۱
» سیزدبدر :: شنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩۱
» آبشارسیمک :: جمعه ۱۱ فروردین ۱۳٩۱
» گنبدجبلیه کرمان :: دوشنبه ٧ فروردین ۱۳٩۱
» پارک کرمان :: دوشنبه ٧ فروردین ۱۳٩۱
» باغ شاهزاده کرمان :: دوشنبه ٧ فروردین ۱۳٩۱
» یخدون کرمان :: یکشنبه ٦ فروردین ۱۳٩۱
» هفت سین شتر در کرمان :: شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۱
» وزنه سر طارم :: یکشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٠
» چابهار مسابقات کشوری :: پنجشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٠
» تپه نور :: سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳٩٠
» دوشاخ :: یکشنبه ٧ اسفند ۱۳٩٠
» کوهپیمایی بازنشستگان :: جمعه ٢۸ بهمن ۱۳٩٠
» پارک ابشارتهران :: چهارشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٠
» کمال داغی :: سه‌شنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩٠
» مسیر زمستانی گاوازنگ به تهم :: شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٠
» شورچای قمچقای :: یکشنبه ٢٥ دی ۱۳٩٠
» ارتفاعات قلل گاوازنگ :: جمعه ۱٦ دی ۱۳٩٠
» گزارش اق داغی ماری زنجان :: جمعه ٩ دی ۱۳٩٠
» هشدرخان :: شنبه ٢٦ آذر ۱۳٩٠
» گزارش ارتفاعات قمچقای به گلابر وکشف غار :: جمعه ٤ آذر ۱۳٩٠
» گزارش تصویری گلابر به قمچقای :: شنبه ٢۸ آبان ۱۳٩٠
» کاهش خطر :: پنجشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٠
» پیاده روی :: شنبه ٢۱ آبان ۱۳٩٠
» اردوچابکسر :: یکشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩٠
» گزارش تصویری دگاه به ولیدر :: دوشنبه ٢ آبان ۱۳٩٠
» قمچقای تکاب :: چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٠
» گزارش تصویری دیورش :: شنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٠
» گزارش لیسار :: یکشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٠
» قلعه بابک خرمدین :: یکشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٠
» گزارش دومین پیمایش نئور به سوباتان 90 :: یکشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٠
» گزارش کجور به سی سنگان :: جمعه ۱۸ شهریور ۱۳٩٠
» گزارش ابشارهای ریزه خوران :: شنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٠
» تمرینات سنگ در اوزج :: شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٠
» مسیرجاده اسالم به خلخال :: پنجشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٠
» ابشار روستای زمورد حویق :: چهارشنبه ٥ امرداد ۱۳٩٠
» ابشارلاتون2 :: چهارشنبه ٥ امرداد ۱۳٩٠
» گشتی در کوته کومه :: چهارشنبه ٥ امرداد ۱۳٩٠
» گزارش قله بزقوش :: چهارشنبه ٥ امرداد ۱۳٩٠
» دریاچه استارا :: سه‌شنبه ٤ امرداد ۱۳٩٠
» گردان حیران :: سه‌شنبه ٤ امرداد ۱۳٩٠
» جنگل فندقلو :: سه‌شنبه ٤ امرداد ۱۳٩٠
» مناطر طبیعی کپز :: سه‌شنبه ٤ امرداد ۱۳٩٠
» روستای زاویه کلیبر :: دوشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٠
» قلعه بابک :: دوشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٠
» دریاچه اورمیه :: دوشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٠
» جاده اهر :: دوشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٠
» گزارش تخت سلیمان تکاب :: یکشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٠
» زندان سیلمان :: یکشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٠
» غارکرفتو :: یکشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٠
» غارسهولان :: یکشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٠
» گزارش نئور به سوباتان :: پنجشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٠
» خلخال به اسالم :: چهارشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٠
» گزارش تصویری ابشار کله خانه :: سه‌شنبه ٢۸ تیر ۱۳٩٠
» ابشاراران :: سه‌شنبه ٢۸ تیر ۱۳٩٠
» مرشون :: جمعه ٢٤ تیر ۱۳٩٠
» سرین باسار :: چهارشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٠
» گزارش تصویری سندان داغی :: جمعه ۱٧ تیر ۱۳٩٠
» موزه جنگ همدان :: یکشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٠
» گزارش تصویری کلاغ لانه والوند همدان :: شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٠
» گزارش تصویری چهل چشمه کردستان :: یکشنبه ٥ تیر ۱۳٩٠
» گزارش در بندقاطرچی بخش2 :: دوشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٠
» گزارش تصویری آبشار لاتون :: دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٠
» گزارش تصویری آب بر به قلعه رودخان :: چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٠
» ملا داغی :: دوشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٠
» گزارش تصویری آبشار کله سیران :: شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٠
» گزارش تصویری دریاچه کرد آباد(چینی لر) :: شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٠
» گزارش تصویری دریاچه جمال اباد (آب بر) :: شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٠
» گزارش تصویری آبشار امام :: شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٠
» گزارش تصویری سندستان-ولی اباد :: یکشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٠
» گزارش تصویری دوشاخ :: چهارشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
» روستای اوزج در چهارفصل :: یکشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
» اندآبادتصویری بخش1 :: جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
» امیرآباد تصویری :: سه‌شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
» گزارش تصویری (جارچی) :: دوشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
» گزارش وزنه سر :: شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
» گزارش تصویری طارم بخش 1 :: سه‌شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
» ونونان تصویری :: سه‌شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
» بالی قیه جاده طارم :: شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
» گزارش در بند قاطرچی بخش اول :: شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
» قلعه تاریخی بهستان :: شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
» ای لان داغی زنجان :: چهارشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٠
» سدگلابر(شهرستان ایجرود) :: پنجشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٠
» قیزقالاسی :: شنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٩
» تپه های رنگی میانه :: یکشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٩
» گزارش آموزش سنگ نوردی جانبازان :: چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٩
» گزارش تصویری کوه نمکی قم :: یکشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٩
» شهرهمدان :: پنجشنبه ٩ دی ۱۳۸٩
» اردک ومردکویخچال :: چهارشنبه ۸ دی ۱۳۸٩
» گزارش تصویری یوش وسی سنگان :: شنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٩
» گزارش صعود به قله سبحان ترکیه89 :: دوشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٩
» سهند89 :: دوشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٩
» قله کرکز قمصر کاشان :: جمعه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٩
» قله برف انبار قم 3200متر :: سه‌شنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸۸
» گزارش تصویری استقبال کاج کار ترکیه88 :: جمعه ٩ امرداد ۱۳۸۸
» گزارش کلی کاچ کار88 :: جمعه ٩ امرداد ۱۳۸۸
» گزارش صعودبه قله کاچ کار 88ترکیه :: جمعه ٩ امرداد ۱۳۸۸
» لله بولاغی :: شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸۸
» گزارش سبلان87 :: شنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٧
» چشم انداز ارارات86 :: سه‌شنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٦
» صعودبه ارارات86 :: سه‌شنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٦
» گزارش هزار کرمان :: سه‌شنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٥
» رخدادهای در خصوص صعود85ارارات :: پنجشنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٥
» گلگشت در ترکیه جهت فتح ارارات85 :: چهارشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٥
» گزارش کلی در خصوص صعود به ارارت85 :: سه‌شنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸٥
» صعودقله ارارات85 :: دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٥
» عملکردکمیته84 :: دوشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٤
» سبلان :: پنجشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٤
» سهند جانبازان :: پنجشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸٤
» صعود به ارتفاعات منطقه قره پشتلو :: دوشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٤
» عملکرد83 کمیته کوهنوردی :: شنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸۳
» ماسوله :: شنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸۳
» عملکرد کمیته کوهنوردی جانبازان سال82 :: جمعه ٢٩ اسفند ۱۳۸٢
» بازی داز :: شنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٢
» دماوند با گروه اورست :: شنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٢
» ساوالان :: پنجشنبه ۳٠ امرداد ۱۳۸٢
» سیرچ کرمان (چفتان)82 :: شنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸٢
» گزارش صعود به سهند :: شنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٢
» ارتفاعات نمک ابرود :: جمعه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٢
» اردوی شمال انصار :: یکشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٧٢
» غار علی صدر انصار71 :: یکشنبه ٧ تیر ۱۳٧۱
مطالب اخیر
کلمات کلیدی وبلاگ
دوستان من
کوهیار ایران گویا گردشگری طبیعت سفر سفرنامه کوه روزها میگذرند سیری در ایران دکتر احمدی تغذیه حسن دوچرخه سوار باشگاه عکاسان جوان پوریاهدایتی شهیدانی بیابان هاوکویرهای ایران کلید وب اینترنت مهدی انجمن گردشگران ایران گروه کوهنوردی ایل داغی ایران سرزمین من-شجاعی سفرنامه حمیداقا ومریم خانم آموزش سنگ وکوه -گلپایگانی سفرهای رویاهای من اکبررحیمی هیئت ورزشهای همگانی استانی زنجان شهر صخره ها و بهترین لحظات زندگی من انجمن ورزش های طبیعی(ورزش های همه گانی) ورمی کمپوست مجمع نمایندگان شاکیان یکان فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی گروه دوچرخه سواران توسن رامسر-ناصر فهرست مرجع کوهنوردان ایرانی هیت کوهنوردی استان زنجان گردشگاه تاریخی سلطانیه علم مطالعه اشکال زمین انجمن کوهنوردان ایران محمدرضا افراز-گلستان گروه کوهنوردی زاگرس سنگنوردی و کوهنوردی جامع گردشگری ایران کانون گفتگوی قرانی سفر در طبیعت ایران اکوتوربرای ایرانیان ایران را بگردیم اطلس اینترنتی غارهای ایران هوا شناسی دیکشنری جام نیوز اموزش شنا دینای دوچرخه سواری من کاویان سفربه دور دنیا با دوچرخه گردشگری با دوچرخه اخبار فناوری اطلاعات شبکه دوستان بهشت من شبکه اجتماعی ادبیات جهان